Als u een indruk wilt krijgen van het zwembad en hoe het er aan toe gaat, kom dan eens kijken. Hier vindt u onze lestijden.
U wordt dan ook op de hoogte gebracht van de gang van zaken en als u uw zwemkleding, slippers en een hand­doek meeneemt, kunt u de eerste keer gratis mee doen. Let hierbij op de vakanties.
Zorg dat u 15 tot 20 minuten voor aanvang les aanwezig bent. Meldt u aan bij de gastvrouw van Vitaliteit in het restaurant van Malkander.
U krijgt een informatiesetje mee. U kunt dan thuis beslis­sen of u lid van de vereni­ging wilt worden.  (zie contributie en lesgeld)
Bij aanmelding betaalt u inschrijfgeld via de incasso, gelijk met de contributie en de (resterende) lessen op de kwartaalzwemkaart.
De groep waarin u kunt gaan zwemmen wordt in overleg met de vereniging vastgesteld en is afhankelijk van de vrije plaatsen in de groepen.

De ledenadministratie wordt verzorgd door mevr. G. Helsdingen.
email: g.helsdingen.1@kpnmail.nl of tel: 055 – 5 41 9 378