Als u een indruk wilt krijgen van het zwembad en hoe het er aan toe gaat, kom dan eens kijken.
U wordt dan ook op de hoogte gebracht van de gang van zaken en als u uw zwemkleding, slippers en een hand­doek meeneemt, kunt u de eerste keer gratis mee doen. Zorg dat u 15 minuten voor aanvang les aanwezig bent.
Na afloop krijgt u een informatiesetje mee. U kunt dan thuis beslis­sen of u lid van de vereni­ging wilt worden.
De groep waarin u kunt gaan zwemmen wordt in overleg met de vereniging vastgesteld en is afhankelijk van de vrije plaatsen in de groepen.

De ledenadministratie wordt verzorgd door mevr. G. Helsdingen.
email: g.helsdingen.1@kpnmail.nl of tel: 055 – 5 41 9 378