De contributie bedraagt € 20,00 per jaar.
In het eerste jaar betalen leden afhankelijk wanneer ze lid worden:
– lid geworden in januari, februari en maart : €20,-
– lid geworden in april, mei en juni : €15,-
– lid geworden in juli, augustus en september: € 10,-
– lid geworden in oktober, november en december: €5,-

Elk kwartaal koopt een lid een kwartaalzwemkaart van € 44,00.

Bij de aanmelding als lid is er een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van
€ 15,00.

Betalingen gaan uitsluitend door het verstrekken van een incassomachtiging aan de vereniging.
Nieuwe leden betalen de contributie, het inschrijfgeld en de 1e kwartaalzwemkaart in één keer via de machtiging bij aanmelding.

De contributie wordt in de 1e week van februari afgeschreven.
De kwartaalzwemkaarten worden in de 1e week van januari, april, juli en oktober via de automatische incasso geïnd.

De vereniging heeft een bankrekening bij de Rabobank.
Het nummer is NL86 RABO0366 2572 18  t.n.v. Vitaliteit Apeldoorn.

De penningmeester is te bereiken via de email:
penningmeester@vitaliteit-apeldoorn.nl