Secretariaat en inlichtingen :
Mevr. W.G. Pothoven (Wilma)
tel. 055 533 77 00
info@vitaliteit-apeldoorn.nl

Ledenadministratie :
Mevr. G. Helsdingen (Greet)
tel.  055 541 93 78
g.helsdingen.1@kpnmail.nl

Malkander : Dubbelbeek 56  (Apeldoorn Zuid / Malkenschoten)