Het bestuur van Vitaliteit zoekt naar bestuursleden.

Penningmeester
Verantwoordelijk voor de financiële administratie, het verrichten van betalingen en het incasseren van de contributies en aankopen van de kwartaalzwemkaarten. De incasso gaat volautomatisch en de controle is overzichtelijk. Basiskennis van boekhouden is daarmee de minimale voorwaarde om deze onmisbare functie te kunnen vervullen.
De huidige penningmeester wil in april 2019 zijn functie neerleggen.

Bestuurslid PR (vacature in het bestuur)
Verantwoordelijk voor de public relations van de vereniging.
Voor Vitaal Nieuws, dat 4x per jaar verschijnt, is een eigen team aanwezig. Er is ondersteuning van een redacteur (inclusief acquisitie) , een editor die de lay-out en opmaak verzorgt en van een interviewster die de interviews verzorgt.
Voor de website is een webmaster en een webbeheerder ter ondersteuning aanwezig.

U wordt voor beide functies ingewerkt.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met de secretaris,
dhr. J. Helsdingen (Hans) , tel. 055 541 74 62 of met de voorzitter
dhr. J. Groeneveld (Jos), tel. 055 541 14 32