Het bestuur van Vitaliteit zoekt naar aanvulling in het bestuur.

Bestuurslid PR

Verantwoordelijk voor de public relations van de vereniging.
Voor Vitaal Nieuws, dat 4x per jaar verschijnt, is een eigen team aanwezig. Er is ondersteuning van een redacteur (inclusief acquisitie) , een editor die de lay-out en opmaak verzorgt en van een interviewster die de interviews verzorgt.
Voor de website is een webmaster en een webbeheerder ter ondersteuning aanwezig.

U wordt voor de functie ingewerkt.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met de secretaris,
dhr. J. Helsdingen (Hans) , tel. 055 541 74 62 of met de voorzitter
dhr. J. Groeneveld (Jos), tel. 055 541 14 32