Op 6 april 2012 bestond Vitaliteit 20 jaar, maar de wortels liggen al in 1974.

In die periode vond men, net als nu, dat mensen veel meer in beweging moesten komen, dus trimmen in de bossen, maar ook indoor aan de gang met gymnastiek.
Grote aanjager hierbij was de heer Koopman. Hij vond dat niet alleen jongeren, maar vooral ook ouderen actief moesten blijven.

En zwemmen in warm water paste in dat plaatje  en zo startte  op 4 november 1974 de stichting Centrum voor Bewegingsrecreatie Apeldoorn en Omgeving met een groepje mensen uit bejaarden- en verpleeghuizen om oefeningen in warm water in Groot Schuylenburg te doen. De oefeningen werden gedaan o.l.v. Fenny Pieters en Tjeerd Talsma.

Het aantal leden groeide  tot 450 zodat het aantal uren en docenten steeds uitgebreid moest worden. Een succes dus, maar financieel liep het minder goed en in 1978 ging de stichting failliet.

Afschuwelijk voor iedereen, want wat doe je met al die enthousiaste leden.

Gelukkig gaf Fenny Pieters behalve in Groot Schuylenburg ook les in het zwembad van de  St Joseph (later De Wellen en nu GGNet genoemd (ook dat gaat verdwijnen)) en daar kwam ook de directeur van de Stichting Welzijn Ouderen. Deze stichting was al actief op het gebied van volksdansen, stijldansen en koersbal en wilde dit zwemmen in warm water wel voortzetten voor de mensen uit Apeldoorn  en zo kon men gelukkig  per 1 januari 1979 weer verder. Nu in Groot Schuylenburg, het Looerf en Malkenschoten. En de eerste gastvrouw  was Jenny Eefting die pas in 2009 node afscheid  nam.

Ook hier was Fenny weer van de partij aangevuld met o.a. Henny Dibbink, nog steeds één van onze docentes. Lange tijd liep alles rustig door tot er in 1991 bezuinigd moest worden en de gemeente Apeldoorn alleen maar subsidie wilde geven voor de mensen uit Apeldoorn.
Een aantal leden vond  dat men dat niet kon maken t.o.v. de mensen uit de omgeving van Apeldoorn en zo staken de heren Leerkes, Pronk, Reerink, Wekking  en de dames Klein Obbink en Pieters de koppen bij elkaar en werd besloten een vereniging op te richten die niet afhankelijk van de gemeente zou zijn.
Deze mensen hebben enorm veel werk verzet en op 6 april 1992  konden de statuten bij notariskantoor Dijkstra De Graaff getekend worden en was vereniging  Vitaliteit een feit.
Door persoonlijke benadering (wat ook nu nog steeds geldt) kon een bestuur samengesteld worden uit dhr. Van den Burgt (voorzitter), mevr.Verwey (secretaresse), dhr. Kremer (penningmeester), dhr. Van Dartelen, dhr. Schreuder, mevr. Klein Obbink en mevr. Stens.

Doel van de vereniging was en is:

het bieden van zwemfaciliteiten, met name aan oudere inwoners van de gemeente Apeldoorn, doch ook aan anderen, in het bijzonder waar het bewegen in extra verwarmd zwemwater betreft op advies van een medicus en/of fysiotherapeut.
Dit laatste (op advies van) is nu niet meer van toepassing.

Informatie naar de leden toe geschiedde via een maandblad, een A4-tje, maar dat bleef meestal verkreukeld in de zwemtas zitten en daarom werd eind 2002 besloten om een eigen clubblad uit te geven.
Bestuurslid Lies Bosma werd gevraagd dit in samenwerking met Herman Pieters uit te voeren. Lies ging de kopij verzorgen en ging achter advertenties aan, want uit de opbrengst daarvan moest het clubblad worden betaald. Herman ging de lay-out voor zijn rekening nemen.
Het was  even  aanpakken, maar per 1 januari 2003 zag Vitaal Nieuws het licht. Herman heeft dit werk, tot zijn plotselinge dood in januari 2012, met enthousiasme gedaan.
Reinier Wijers maakte de 1e website en zorgde vele jaren voor de inhoud.

Na jaren in Groot Schuylenburg, dat inmiddels Schuylenburg geworden was door de overname van ‘sHeerenloo, gezwommen te hebben, moesten we uitzien naar een ander onderkomen. Dit omdat het bad vernieuwd of verbouwd ging worden, mogelijk voor eigen gebruik.

Sinds 1 januari 2009 werd gezwommen in het Sportfondsenbad en Malkander, maar met de sluiting van het Sportfondsenbad in zicht zijn we in oktober 2012 naar Het Kristal in Zuidbroek verhuisd.

 

MFC Kristal, Apeldoorn, Frits van Dongen

De huidige zwemlocaties zijn nog steeds Malkander (donderdag-avond) en Het Kristal (dinsdag- en vrijdag-ochtend, zie ook Zwemtijden).