De AVG.

Vervangen door Privacy statement per 1-9-2021. Daarmee vervalt ook de toestemmingsverklaring.

Vitaliteit houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): de privacywetgeving.

Het bestuur en de leden moeten zich bewust zijn van hun rechten en wat privacy gevoelige inhoud is. Deze  wet zorgt ervoor dat alle partijen scherper en gerichter gaan kijken naar het gebruik van persoonsgegevens. Wij als vereniging en bestuur moeten kenbaar maken welke gegevens wij bezitten, het doel en noodzakelijkheid daarvan. Daarnaast moeten wij kunnen aantonen aan wie wij welke gegevens doorgeven en met welke reden. Hiervan moeten wij ook een register bijhouden. Bij een mogelijke controle kunnen we dit registert laten zien.

Welke gegevens verzamelen wij:

Naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeninggegevens, geboortedatum en inschrijfdatum.

Met welk doel gebruiken wij deze gegevens:

– Het maken van contact met de leden van onze vereniging  via e-mail, post of telefoon.
-Het innen van de contributie en geld van de zwemkaarten.
-Het versturen van de Nieuwsbrief.
-Het versturen van e-mails om mededelingen te doen.
-Het brengen van bezoeken aan leden in bijzondere gelegenheden.

Wij maken daarbij gebruik van de volgende gegevens:
Uw naam , adres, woonplaats, e-mailadres en telefoon gegevens zijn bekend bij het secretariaat, de penningmeester en de gastvrouw van de zwem locatie.  Bankrekeningnummers zijn bekend bij de penningmeester.
Geboortedata  en adresgegevens worden indien nodig doorgegeven aan de coördinator ledencontacten i.v.m. jubilea.
Alle gegevens worden ingevoerd door de ledenadministratrice.

Gebruik van foto’s en videomateriaal.

Vitaliteit maakt op dit moment geen gebruik van videomateriaal.
Foto’s worden gebruikt om folders en de website aantrekkelijk te maken.
De fotograaf vraagt eerst de toestemming van degene die op de foto komen en geeft aan waarvoor de foto’s worden gebruikt.

Waarom zult U zich afvragen?

Als vereniging zijn wij verplicht om aan iedereen toestemming te vragen niet alleen voor de foto’s en video’s maar ook of U toestemming geeft uw gegevens te delen met de personen en instanties zoals hier boven omschreven. Wij moeten kunnen aan tonen aan de Autoriteit Persoonsgegevens dat U toestemming heeft gegeven. Telefonisch is dit niet toegestaan.
We vragen u om het document TOESTEMMINGSVERKLARING te downloaden, in te vullen en in te leveren. Doet u dit niet dan gebruiken we uw gegevens  alleen zoals hierboven staat beschreven.

Maar als ik mijn toestemming wil wijzigen?

U kunt altijd uw toestemming wijzigen niet alleen over het gebruik van foto’s maar ook over het delen van uw gegevens.

U kunt uw toestemmingsverklaring sturen naar penningmeester@vitaliteit-apeldoorn.nl of afgeven aan de gastvrouw in het zwembad.

Namens het bestuur alvast bedankt voor uw hulp.